Stress

Uit studies is gebleken dat 70% van de doktersbezoeken stress gerelateerd zijn. Dat betekent dat door de stress aan te pakken bij het personeel van een bedrijf, het werkverlet enorm kan teruglopen.

Stijgende onveiligheidsgevoel in onze maatschappij

 

We leven in een tijd en maatschappij waar een hoog onveiligheidsgevoel heerst. Dit is niet enkel een gevoel maar ook een realiteit.

Regelmatig horen we van daden van zinloos geweld. Dagelijks zijn er feiten van agressie in het verkeer, op straat, op school en op het werk. Het gewone dagdagelijks leven is getekend door agressie en geweld dat alsmaar verder gaat.

In principe zou de overheid ons moeten beschermen tegen deze agressie, maar de realiteit toont ons anders. De politie heeft andere prioriteiten en hun personeel heeft ook geen zinnig antwoord als agressie opduikt.

Hetzelfde probleem manifesteert zich in de private sector. Bewakingsagenten zijn duur en wanneer er echte agressie opduikt, hebben deze mensen ook niet de nodige opleiding om hiermee om te gaan.

In tijden van stijgende agressie en onveiligheidsgevoel hebben we reële oplossingen nodig voor stress en agressie.

Heuk Lyoong levert hier nu de oplossing voor. Wij leiden uw eigen personeel op in het omgaan met agressie.

Ervan uitgaande dat uw personeel noch de ambitie, noch de tijd heeft om dagelijks zelfverdediging te trainen en omdat we weten uit praktijkervaring dat deze technieken in de realiteit niet werken, hebben we in eerste instantie een niet-fysiek systeem uitgewerkt. Dit systeem is gebaseerd op de principes van de oude krijgskunsten die getest zijn in de praktijk.

Heuk Lyoong leidt uw personeel op via vier cursussen die opeenvolgend kunnen gevolgd worden. U kan kiezen om de eerste drie cursussen afzonderlijk te volgen of het volledige pakket op te nemen. Eveneens leveren wij vervolgcursussen of een pakket op maat.

De vierde cursus is meer gericht op de professionelen die niet tevreden zijn met de huidige opleidingen, die zich verder willen bekwamen en in staat willen zijn om op de juiste manier op agressie en geweld te reageren.

Gebaseerd op de oude principes van krijgskunst en praktijkervaring, hebben we realistische technieken uitgewerkt binnen een wettelijk kader. 

We gaan ervan uit dat agressie enkel meer agressie opwekt en dat het zachte altijd het harde overwint.